KATALOG BADAŃ


Badania ojcostwa i pokrewieństwa

Badania genetyczne ojcostwa i pokrewieństwa mogą być wykonywane zarówno dla celów prywatnych, jak i sądowych. W ofercie platformy medycznej nowagenetyka.pl dostępne są zarówno badania przeznaczone do celów sądowych, jak i anonimowe testy pokrewieństwa oraz badania ojcostwa i pokrewieństwa dla klientów indywidualnych. W ramach testów genetycznych, możliwe jest też potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa pomiędzy domniemanym rodzeństwem lub krewnymi dalszego stopnia. Testy genetyczne na ojcostwo opierają się na analizie i porównaniu materiału genetycznego pobranego od dziecka i jego domniemanego ojca. Badanie te są realizowane za pomocą metody PCR, z zastosowaniem 24 markerów genetycznych (charakterystycznych i niepowtarzalnych dla danej osoby sekwencji mikrosatelitarnego DNA). Uzyskane w ten sposób profile genetyczne są następnie porównywane ze sobą i poddawane analizie statystycznej, co pozwala na ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa pomiędzy badanymi osobami. Dzięki zastosowanie aż 24 markerów genetycznych, wynik badania pozwala na 100% wykluczenie ojcostwa lub 99,9999% jego potwierdzenie co jest zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Materiałem wykorzystywanym do badań ojcostwa i pokrewieństwa jest zazwyczaj wymaz z wewnętrznej strony policzka, jednak może nim być także tzw. mikroślad, czyli materiał biologiczny pobrany z przedmiotów codziennego użytku, takich jak szczoteczka do zębów, guma do żucia, smoczek, niedopałek papierosa, czy używana chusteczka higieniczna. Badanie na ojcostwo może być wykonane anonimowo - próbki DNA są wtedy zanonimizowane i określane jako “próbka A” i “próbka B”. Badanie DNA na ojcostwo i pokrewieństwo jest dostępne zarówno w stacjonarnej ofercie badań (placówki, które pobierają materiał do testu na ojcostwo znajdziesz tutaj), jak i w wygodnej formie wysyłkowej, umożliwiającej samodzielne pobranie materiału w warunkach domowych. Więcej informacji na temat testów DNA na ojcostwo i pokrewieństwo można znaleźć na stronie papgen.diag.pl lub pod numerem Infolinii +48 799 399 409 (Infolinia działa w godzinach 8:00-20:00).
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA WYSYŁKOWE

Anonimowy test genetyczny (DNA), bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Próbki oznaczane są jako “A” i “B”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100 % wykluczenie ojcostwa…

Badanie wysyłkowe
647,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z wymazu i mikrośladu, bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Próbki oznaczane są jako “A” i “B”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100…

Badanie wysyłkowe
755,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z wymazów i mikrośladu, bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala…

Badanie wysyłkowe
972,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z mikrośladów, bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100…

Badanie wysyłkowe
1134,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA), bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100 % wykluczenie…

Badanie wysyłkowe
935,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z mikrośladów lub wymazów, bez rejestracji danych osób, od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od dwóch lub trzech osób- zgodnie z dyspozycją klienta. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować…

Badanie wysyłkowe
1620,00 zł