KATALOG BADAŃ


Badania ojcostwa i pokrewieństwa

Badania genetyczne ojcostwa i pokrewieństwa mogą być wykonywane zarówno dla celów prywatnych, jak i sądowych. W ofercie platformy medycznej nowagenetyka.pl dostępne są zarówno badania przeznaczone do celów sądowych, jak i anonimowe testy pokrewieństwa oraz badania ojcostwa i pokrewieństwa dla klientów indywidualnych. W ramach testów genetycznych, możliwe jest też potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa pomiędzy domniemanym rodzeństwem lub krewnymi dalszego stopnia. Testy genetyczne na ojcostwo opierają się na analizie i porównaniu materiału genetycznego pobranego od dziecka i jego domniemanego ojca. Badanie te są realizowane za pomocą metody PCR, z zastosowaniem 24 markerów genetycznych (charakterystycznych i niepowtarzalnych dla danej osoby sekwencji mikrosatelitarnego DNA). Uzyskane w ten sposób profile genetyczne są następnie porównywane ze sobą i poddawane analizie statystycznej, co pozwala na ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa pomiędzy badanymi osobami. Dzięki zastosowanie aż 24 markerów genetycznych, wynik badania pozwala na 100% wykluczenie ojcostwa lub 99,9999% jego potwierdzenie co jest zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Materiałem wykorzystywanym do badań ojcostwa i pokrewieństwa jest zazwyczaj wymaz z wewnętrznej strony policzka, jednak może nim być także tzw. mikroślad, czyli materiał biologiczny pobrany z przedmiotów codziennego użytku, takich jak szczoteczka do zębów, guma do żucia, smoczek, niedopałek papierosa, czy używana chusteczka higieniczna. Badanie na ojcostwo może być wykonane anonimowo - próbki DNA są wtedy zanonimizowane i określane jako “próbka A” i “próbka B”. Badanie DNA na ojcostwo i pokrewieństwo jest dostępne zarówno w stacjonarnej ofercie badań (placówki, które pobierają materiał do testu na ojcostwo znajdziesz tutaj), jak i w wygodnej formie wysyłkowej, umożliwiającej samodzielne pobranie materiału w warunkach domowych. Więcej informacji na temat testów DNA na ojcostwo i pokrewieństwo można znaleźć na stronie papgen.diag.pl lub pod numerem Infolinii +48 799 399 409 (Infolinia działa w godzinach 8:00-20:00).
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA WYSYŁKOWE

Anonimowy test genetyczny (DNA), bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Próbki oznaczane są jako “A” i “B”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100 % wykluczenie ojcostwa lub jego…

Badanie wysyłkowe
647,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z wymazu i mikrośladu, bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od dwóch osób. Próbki oznaczane są jako “A” i “B”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100 % wykluczenie…

Badanie wysyłkowe
755,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z wymazów i mikrośladu, bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na…

Badanie wysyłkowe
972,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z mikrośladów, bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100 % wykluczenie…

Badanie wysyłkowe
1134,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA), bez rejestracji danych osób od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od trzech osób. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować weryfikowane pokrewieństwo. Test pozwala na 100 % wykluczenie ojcostwa…

Badanie wysyłkowe
935,00 zł

Anonimowy test genetyczny (DNA) z mikrośladów lub wymazów, bez rejestracji danych osób, od których pobrano materiał biologiczny. Analizujemy próbki pochodzące od dwóch lub trzech osób- zgodnie z dyspozycją klienta. Próbki oznaczane są jako “A”, “B” i „C”. Klient musi zadeklarować…

Badanie wysyłkowe
1620,00 zł