KATALOG BADAŃ


Choroby trzustki i wątroby

Zapalenie trzustki jest chorobą charakteryzującą się naprzemiennymi okresami zaostrzeń i remisji. Do jej objawów należą przede wszystkim: ostre bóle brzucha, biegunki, zaparcia i wzdęcia. Ok. 30% przypadków zapalenia trzustki ma podłoże genetyczne, dlatego w procesie diagnostyki ważną rolę odgrywają badania genetyczne. Zespół Gilberta jest stosunkowo często występującą, łagodną chorobą metaboliczną, której przyczyną jest mutacja w genie UGT1A1, kodującym enzym, odpowiadający za sprzęganie i prawidłowe usuwanie bilirubiny z krwi. U osób, które odziedziczyły mutację dochodzi do okresowego podwyższenia poziomu bilirubiny, co może się objawiać w postaci żółtaczki. Wykonanie badania genetycznego pozwala na jednoznaczne rozpoznanie lub wykluczenie choroby. Wskazaniem do jego wykonania jest występowanie przypadków zespołu Gilberta w rodzinie oraz podwyższony poziom bilirubiny, któremu nie towarzyszy wzrost aktywności enzymów wątrobowych.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie pozwala na wykrycie mutacji A150P i A175D w genie aldolazy B (ALDOB), będących przyczyną fruktozemii wrodzonej.

275,00 zł

Zespół Gilberta to niezagrażająca życiu choroba genetyczna, która występuje u ok. 3-10% polskiej populacji i objawia się żółtaczką, będącą skutkiem okresowego wzrostu stężenia bilirubiny we krwi.

229,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Zespół Gilberta to choroba wrodzona o podłożu genetycznym, przebiegająca z podwyższonym poziomem bilirubiny we krwi i u niektórych pacjentów z okresowo występująca żółtaczka, nudności i biegunka.
Jakie są objawy Zespołu Gilberta?
W wielu przypadkach pierwszym objawem Zespołu Gilberta…

Badanie wysyłkowe
249,00 zł
BADANIA

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT). Badanie pozwalające na wykrywanie mutacji genu kodującego alfa 1- antytrypsynę stanowiących przyczynę chorób płuc i wątroby.

HBV DNA met. real time PCR, ilościowo. Ilościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w krwi, stosowane w monitorowaniu leczenia przeciwwirusowego.

HBV DNA met. real time PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w krwi, stosowane głównie w rozpoznawaniu przebiegającego WZW B. 

HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo. Oznaczenie ilości kopii kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, przydatne dla  ustalenie poziomu wiremii. 

HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, stosowane dla identyfikacji aktywnego zakażenia HCV oraz dla określenia powodzenia terapii lekami antywirusowymi. 

HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą analizy kwasów nukleinowych (NAT). Badanie przesiewowe, wykonywane metodą analizy kwasów nukleinowych (NAT), w kierunku HIV1/2, HCV i HBV jest testem diagnostycznym, stosowanym w celu jakościowego oznaczenia obecności materiału genetycznego (RNA) ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 i 2 (HIV), RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w materiale biologicznym pobranym od pacjenta.