KATALOG BADAŃ


Cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą występującą w kilku postaciach, wśród których najważniejsze znaczenie mają typ I i II. Dziedziczenie cukrzycy ma charakter wielogenowy i wieloczynnikowy, różna jest też penetracja genów wywołujących to schorzenie. Oznacza to, że istnieją geny zwiększające predyspozycje do zachorowania na cukrzycę, nie są one jednak jednoznaczne z tym, że każda obciążona nimi osoba na pewno zachoruje. Wręcz przeciwnie- wczesne wykrycie takich predyspozycji, dzięki badaniom genetycznym i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki przeciwcukrzycowej jest w stanie znacznie zmniejszyć ryzyko choroby u osoby obciążonej niekorzystnymi wariantami genetycznymi. Jeśli pacjent już cierpi z powodu cukrzycy, badania genetyczne dają mu możliwość wyboru odpowiedniego, spersonalizowanego planu leczenia, ułatwiającego szybszy powrót do zdrowia. Rodzajem cukrzycy, w której czynniki genetyczne pełnią bardzo dużą rolę jest cukrzyca typu MODY, której podstawę rozpoznania stanowią badania genetyczne. Cukrzyca MODY dzieli się na podtypy, w zależności od tego, w jakim genie nastąpiła mutacja. Podtypy te mogą prowadzić do różnych symptomów, dlatego dopiero badania genetyczne pozwalają na postawienie prawidłowej diagnozy.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

MODY 2 – cukrzyca, cukrzyca ciążowa. Badanie stosowane w diagnostyce cukrzycy monogenowej i w diagnostyce uwarunkowanych genetycznie zespołów związanych z cukrzycą.

MODY 3 – cukrzyca. Badanie potwierdzające uwarunkowaną genetycznie cukrzycę typu MODY 3, związaną z mutacją w obrębie genu HNF1-α, podatną na leczenie pochodnymi sulfonylomocznika.