KATALOG BADAŃ


SMA i choroby nerwowo mięśniowe

SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni jest uwarunkowaną genetycznie chorobą neurodegeneracyjną, wykrywaną zazwyczaj u niemowląt. Do wystąpienia SMA dochodzi w momencie, gdy dziecko odziedziczy dwie wadliwe kopie genów, kodujących białko SMN, odpowiadające za regulację ekspresji genów w neuronach ruchowych, czyli komórkach nerwowych przekazujących impulsy do mięśni. W efekcie mutacji dochodzi do znacznego obniżenia stężenia białka SMN, co prowadzi do stopniowego obumierania neuronów ruchowych, a w konsekwencji do postępującego zaniku mięśni. Dzięki wprowadzonemu na polski rynek w 2019 r. nowoczesnego leczeniu, opartego na terapii nusineresenem, możliwe stało się zatrzymanie postępów SMA i uchronienia małych pacjentów przed zagrażającymi życiu konsekwencjami choroby. Aby leczenie było skuteczne należy wprowadzić je na jak najwcześniejszym etapie życia, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Dlatego tak ważne jest wykonywanie przesiewowych badań genetycznych w kierunku SMA u wszystkich noworodków urodzonych w Polsce. Obecnie badanie to jest wprowadzane do programu badań przesiewowych, jednak przebiega to stopniowo, a dzieci urodzone w południowych województwach zostaną nim objęte dopiero na końcu 2022 r. Rodzice, którzy chcą wykonać badanie u swojego dziecka mają możliwość zrobienia go w stacjonarnym punkcie pobrań, jak również w wygodnej formie wysyłkowej. W ofercie Diagnostyki znajduje sie także badanie genetyczne w kierunku SMA, wykonywane metodą MLPA, przeznaczone dla określenia nosicielstwa choroby lub rozpoznawania postaci SMA występującej u osób dorosłych i szacowania jej potencjalnego przebiegu.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Badanie potwierdzające rozpoznanie adrenoleukodystrofii oraz określające status nosicielstwa  u członków rodziny.

Dystonia torsyjna typu 1. Wykrywanie dziedzicznej dystonii mięśniowej metodą sekwencjonowania amplikonu PCR.

Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Dystrofia mięśniowa Duchenne-Beckera. Genetyczna diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera. Wykrywanie zmian (duplikacje i delecji) metodą  MLPA.

Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Diagnostyka dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a i Beckera

Dystrofia mięśniowa typu I (gen DMPK). Badanie wykonywane przy podejrzeniu dystrofii miotonicznej typu 1.