KATALOG BADAŃ


Gastroenterologia

Gastroenterologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się dolegliwościami narządów i gruczołów, wchodzących w skład układu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelit, trzustki, wątroby i dróg żółciowych. Do postawienia właściwej diagnozy u niektórych pacjentów, może być konieczne wykonanie odpowiednich badań genetycznych. Badania genetyczne w gastroenterologii są wykorzystywane przede wszystkim w diagnostyce choroby Gilberta, hemochromatozy, uwarunkowanych genetycznie postaci cukrzycy, chorób trzustki, jelit i żołądka oraz nietolerancji pokarmowych (np. celiakii). Testy genetyczne pełnią również ważną rolę jako badania profilaktyczne, u osób w rodzinie których występowały przypadki rodzinnych postaci nowotworów jelita grubego i innych części układu pokarmowego. Wczesne wykrycie zwiększonych predyspozycji genetycznych do rozwoju nowotworów, jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek oznak choroby, pozwala na wprowadzenie działań profilaktycznych, w tym zmianę stylu życia i stosowanej diety. Profilaktyka pozwala na obniżenie ryzyka, a także na wczesne wykrycie ewentualnej choroby i zwiększenie szansy pacjenta na skuteczne leczenie.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego – test NGS.

Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 – najczęstsze mutacje). Badanie wskazane w przypadku podejrzenia klinicznego choroby Leśniowskiego-Crohna.

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT). Badanie pozwalające na wykrywanie mutacji genu kodującego alfa 1- antytrypsynę stanowiących przyczynę chorób płuc i wątroby.

HBV DNA met. real time PCR, ilościowo. Ilościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w krwi, stosowane w monitorowaniu leczenia przeciwwirusowego.

HBV DNA met. real time PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w krwi, stosowane głównie w rozpoznawaniu przebiegającego WZW B. 

HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo. Oznaczenie ilości kopii kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, przydatne dla  ustalenie poziomu wiremii.