KATALOG BADAŃ


Ginekologia - nowotwory ginekologiczne

Onkologia ginekologiczna jest to dziedzina medycyny zajmująca się wykrywaniem i leczeniem nowotworów kobiecych narządów płciowych i raka piersi. W procesie diagnostyki pacjentek z rakiem piersi, jajników, czy szyjki macicy ważną rolę odgrywają także badania genetyczne. Wyniki badań genetycznych pozwalają na opracowanie indywidualnej ścieżki terapii, zwiększającej szanse pacjentki na pełne wyleczenie. Terapia celowana molekularnie podnosi szanse na pokonanie choroby i może wywoływać mniej skutków ubocznych, niż standardowo stosowane leczenie. Wynik badania genetycznego może być także podstawą do zakwalifikowania pacjenta do udziału w badaniach klinicznych nowych leków. Badania genetyczne mają także ogromną rolę w profilaktyce onkologicznej. Wykrycie u zdrowej jeszcze kobiety zwiększonej predyspozycji do zachorowania na raka piersi, jajnika, czy szyjki macicy, daje jej czas na wprowadzenie odpowiednich zmian w trybie życia i opracowanie planu działań profilaktycznych. Badania genetyczne dają możliwość określenia ryzyka wystąpienia chorób ginekologicznych, jeszcze zanim pojawią się ich pierwsze niepokojące objawy. Testy genetyczne pozwalają na wykrycie zmian w genach związanych z podwyższonym ryzykiem raka piersi, jajnika lub jajowodu- np. BRCA1 i BRCA2, jak i na wykrycie zakażenia wirusem HPV, prowadzącego do wyższego ryzyka raka szyjki macicy. Badania molekularne wykrywające wirusa HPV charakteryzuje wysoka czułość, wyższa niż w przypadku standardowych badań mikrobiologicznych. Badanie genetyczne dla konkretnej mutacji w genach związanych ze zwiększoną predyspozycją do chorób nowotworowych wystarczy wykonać raz w życiu, ponieważ wynik takiego testu nie ulega zmianie.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. real time PCR, jakościowo.  Test pozwala na różnicowanie i genotypowanie niskoonkogennych (LR) typów HPV.

Nowotwory u kobiet – panel podstawowy. Identyfikacja najczęściej występujących mutacji zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych u kobiet.

Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2. Diagnostyka mutacji: c.9371A>T; c.9376delC; c.9403delC w genie BRCA2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika.

PALB2 met. biologii molekularnej. Diagnostyka mutacji w genie PALB2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika.

Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2. Badanie określające mutacje genów BRCA 1 i BRCA2 stanowiące obciążenie genetyczne predysponujące do rozwoju dziedzicznego  raka piersi i/lub jajnika.

Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej. Diagnostyka mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 i PALB2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika.

Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii moleklarnej. Diagnostyka mutacji w genie BRCA1 i BRCA2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika.

Rak piersi i/lub jajnika – badanie 14 mutacji w genie BRCA1. Badanie określające mutacje genów BRCA 1  stanowiące obciążenie genetyczne predysponujące do rozwoju dziedzicznego  raka piersi i/lub jajnika.