Nieinwazyjne, genetyczne testy prenatalne
– proste i bezpieczne badanie krwi dające wyniki o bardzo wysokiej wiarygodności.

W ciągu ostatnich kilku lat doszło do istotnego przełomu w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej. Zawdzięczamy to wprowadzonym na rynek w 2011 roku badaniom przesiewowym, polegającym na ocenie wolnego DNA płodu ,  (ang. cell free fetal DNA, cffDNA) w krwi ciężarnej. Rozwój tej metody stał się możliwy dzięki zastosowaniu tzw. sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS).

Do nieinwazyjnego badania prenatalnego wystarczy pobrać jedynie krew matki i na podstawie analizy cffDNA oceniana jest liczba chromosomów dziecka oraz ich wybrane zaburzenia.

SANCO  ? całogenomowy genetyczny prenatalny test przesiewowy

Test SANCO jest całogenomowym testem prenatalnym wykrywającym trisomie i monosomie wszystkich 23 par chromosomów (w tym trisomie chromosomów 21, 18 i 13), aneuploidie chromosomów płci, płeć płodu oraz zespoły delecji i duplikacji większe od 7 milionów par zasad. Test SANCO to nieinwazyjny genetyczny test prenatalny oparty o sekwencjonowanie nowej generacji NGS.

 

Dlaczego warto wybrać test SANCO?

 • ocenia zmiany liczby i struktury wszystkich 23 par chromosomów
 • czułość badania dla trisomi 21, 18, 13 przewyższa 99%
 • wysoka skuteczność badania przy niskiej frakcji wolnego płodowego DNA (brak wyniku tylko dla 0,7% badań)
 • test SANCO to jedyny nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny wykonywany w całości w Polsce, w laboratorium Genomed SA w Warszawie
 • czas wykonania badania, do 6 dni roboczych od dnia dostarczenia próbki do laboratorium
 • szeroki zakres badania
 • najwyższa jakość badania ? technologia sekwencjonowania nowej generacji
 • certyfikat CE-IVD na cały proces technologiczny

Kiedy można wykonać Test prenatalny SANCO i jak się do niego przygotować?

 • Badanie można wykonać już od 10. tygodnia ciąży
 • Do badania pobierana jest tylko jedna probówka krwi matki
 • Do badania nie trzeba być na czczo ani specjalnie się przygotowywać
 • Test można wykonać także w przypadku: ciąży bliźniaczej, ciąży po zapłodnieniu in vitro, ciąży u biorczyni komórki jajowej

Pamiętaj!

Przed badaniem należy umówić się na pobranie w wybranym Punkcie Pobrań poprzez maila: rejestracjasanco@diag.pl, pozwoli to zapewnić dostępność unikatowych zestawów transportowych

NIPT nowe oblicze genetycznej diagnostyki przedurodzeniowej

Pobierz zlecenie z formularzy do pobrania