KATALOG BADAŃ


Ginekologia - niepłodność

Niepłodność jest problemem, z którym boryka się blisko 2 mln par w Polsce. O niepłodności mówi się w momencie, gdy para ma problemy z poczęciem dziecka, pomimo regularnego współżycia, bez używania środków antykoncepcyjnych, co najmniej przez rok. Aby móc skutecznie leczyć niepłodność, konieczne jest właściwe zdiagnozowanie czynników, które są jej powodem. W tym celu wykonuje się zarówno badania obrazowe, jak i badania laboratoryjne. Wśród przyczyn niepłodności wymienia się m.in. czynniki środowiskowe, wady w budowie układu moczowo- płciowego, infekcje, choroby ogólnoustrojowe, takie jak np. cukrzyca, czy choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia hormonalne oraz czynniki genetyczne. Zaburzenia genetyczne, prowadzące do niepłodności, mogą dotyczyć zarówno całych chromosomów- wówczas mówimy o aberracjach chromosomowych, jak i tylko ich fragmentów lub pojedynczych genów. Badania genetyczne, którym powinni poddać się obydwoje z potencjalnych rodziców, pozwalają na wykrycie zmian w materiale genetycznym oraz ocenę ich zakresu. Dzięki wynikom badań genetycznych możliwe jest też określenie, czy para ma szansę na zdrowe potomstwo i z jakim prawdopodobieństwem zmiany obecne w DNA rodziców mogą zostać przekazane dziecku. Wskazaniem do wykonania badań genetycznych powinny być m.in.: obecność chorób genetycznych w rodzinie jednego z partnerów, nieprawidłowy przebieg dojrzewania płciowego, przypadki poronień lub martwych urodzeń, wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami rozwojowymi lub chorobami genetycznymi i podejrzenie choroby genetycznej u jednego z rodziców.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Niepłodność męska –  delecja sekwencji SRY w chromosomie Y, metodą biologii molekularnej – FISH. Badanie wykonywane w diagnostyce niepłodności męskiej, zaburzeniach cielesno-płciowych i określaniu płci.

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF) – badanie podstawowe.  Analiza mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y, przydatna w wyborze  metody wspomaganego rozrodu.

Typowanie molekularne KIR.  Ocena genotypu KIR jest wykonywana  w diagnostyce poronień samoistnych o podłożu immunologicznym i w ocenie ryzyka stanu przedrzucawkowego.