KATALOG BADAŃ


Profilaktyka onkologiczna

Badania genetyczne służące profilaktyce onkologicznej są przeznaczone zarówno dla osób zdrowych, które chcą sprawdzić, czy są obciążone podwyższonym ryzykiem chorób nowotworowych, jak i pacjentów w trakcie leczenia oraz osób, które przebyły chorobę nowotworową w przeszłości. Testy genetyczne wykonywane u pacjentów onkologicznych pozwalają ocenić charakterystykę nowotworu, jego klasyfikację, a także dobrać odpowiedni lek, celowany molekularnie. Genetyczne badania profilaktyczne u osób zdrowych, służą do zidentyfikowania osób obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe o podłożu genetycznym w przyszłości. Wiedza na temat posiadanych predyspozycji genetycznych może być wykorzystana do zaplanowania odpowiednich działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko rozwoju choroby.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej. Badanie ma na celu określenie obciążenia dziedzicznego mutacjami genów BRCA1 i BRCA2.

CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A.  Badanie ma na celu określenie obciążenia genetycznego związanego z zespołem rodzinnego raka trzustki i czerniaka.

CHEK2 – badanie mutacji w genie CHEK2 w krwi obwodowej. Diagnostyka mutacji w genie CHEK2 metodą PCR i sekwencjonowania, przydatna w ocenie genetycznej predyspozycji wielonarządowej do nowotworów.

Mutacja JAK2 V617F. Badanie wykonywane w diagnostyce i monitorowanie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

HOXB13 – podstawowe badanie mutacji. Badanie wykonywane w celu ustalenia zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej związanej z mutacją genu  HOXB13.

Mutacje w genie CYP1B1. Oznaczenie genetycznej predyspozycji wielonarządowej dla nowotworów, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca i krtani przez analizę polimorfizmów genu CYP1B1.

NBN – podstawowe badanie mutacji. Badanie wykonywane w celu ustalenia zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej związanej z mutacją genu NBN.